Hạn chế cục bộ
Hệ thống của chúng tôi đã phát hiện rằng vị trí của bạn nằm trong Liên minh Châu Âu và do đó bạn đang được chuyển hướng đến Windsorbbrokers.eu, nơi phục vụ khách hàng EU và được điều hành bởi Windsor Brokers Ltd.

Nhận thêm

Từ giao dịch của bạn

Bắt đầu kiếm phần thưởng với Chương trình Khách hàng thân thiết của Windsor Brokers.

Nó hoạt động như thế nào?

Chương trình cho phép bạn tích lũy điểm dựa trên khối lượng giao dịch của bạn, sau đó có thể được đổi thành số dư.

Bạn cũng sẽ có được một mức trạng thái, cho phép bạn tối ưu hóa số điểm bạn nhận được.

Những quyền lợi là gì?

Tăng số dư của bạn

Tăng số dư của bạn

Điểm có thể được đổi lấy số dư, mang lại nhiều quyền hạn giao dịch hơn.

Hệ thống thưởng theo bậc

Hệ thống thưởng theo bậc

Trạng thái của bạn càng cao, bạn nhận thưởng càng nhiều

Dự đoán trạng thái

Dự đoán trạng thái

Nhận dự báo trực tiếp về tình trạng tháng tới của bạn sẽ như thế nào.

Tìm hiểu thêm về
Chương trình khách hàng thân thiết của Windsor Brokers